Laten we samen in de spiegel kijken en zien hoe mooi we van binnen zijn.

De inspiratie halen we uit de natuur, het dierenrijk en de stad met zijn mensen.
We leren goed luisteren naar ons gevoel en leren ons open te stellen voor de wijsheid en kracht van onze intuïtie. Veel beslissingen, zowel zakelijk als privé, worden vanuit het denken genomen. Als we weer goed leren luisteren naar ons gevoel, kunnen we betere keuzes maken en tot uitvoer brengen.

In elke les komen drie onderwerpen aan de orde, waarbij jij als persoon centraal staat.

  1. Beleving: Je laten verwonderen wat je allemaal kunt.
  2. Creatief met kleur: Ontdekken hoe kleurrijk het leven kan zijn.
  3. Schrijven: Je innerlijke stem zichtbaar laten worden.

Kom denken, doen, vreugde, genieten, ervaren en verwonderen. Laat jouw innerlijke diamant op alle vlakken stralen zodat je weer nieuwe positieve kansen creëert en er voor jezelf en de ander kunt zijn.

Het doel

Het doel van deze lessen is om deelnemers te begeleiden in het goed in contact komen met hun eigen gevoel en daarmee ook hun intuïtie leren te ontdekken en ontwikkelen. Als docent heb ik hiertoe een aantal methodes tot mijn beschikking. Hoe jouw leven, als deelnemer, er uit ziet of heeft gezien is bij mij niet bekend. En dat hoeft ook niet. Daarmee is niet gezegd dat bepaalde lesmethodes geen reactie op kunnen roepen die je ongewild of onbewust laten reflecteren op je eigen eerdere ervaringen. Hierdoor kunnen bepaalde gevoelens geraakt worden met emotionele, cognitieve, sociale of lichamelijke reacties tot gevolg. Of dat wenselijk of benodigd is kan alleen iemand voor zichzelf bepalen. Al dan niet in overleg met een geestelijk begeleider zoals een arts of therapeut. Ik, als docent, ben getraind in het omgaan met dergelijke situaties mochten deze ontstaan. Iedereen is in deskundige en veilige handen. Desalniettemin is het uitgangspunt dat deelnemers vooraf zelf de juiste overweging dienen te maken of deelname in individuele gevallen verstandig is. Uiteraard ben ik bereid om vooraf een gesprek met je aan te gaan over de inhoud van het lesprogramma zodat jij zelf de juiste afweging kunt maken.